تبلیغاتمقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیakeکشاورز - رويكردي برتوانمنديهاي آموزشي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس روستايي
جمعه 1 آبان 1388  12:25 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fgرويكردي برتوانمنديهاي آموزشي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس روستايي

پذيرفته شده در همايش اشتغال ، توانمندسازي و جهاني شدن خانه
كشاورز1384

نويسندگان مقاله:

حميد موحد محمدي

استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

آرزو مختاري حصاري

دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهران

زهرا زارعي دستگردي

دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهرانچكيده

فناوريهاي پيشرفته نوين بويژه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي باعث تحولات وسيع در دسترسي به منابع تحصيلي و آموزشي و افزايش فرصتهاي يادگيري شده است در كشور ما اكنون الزام‌هاي عصر دانش و اطلاعات و ضرورت همگام شدن با تحولات و دستاوردهاي فناوري و علوم بشري شديدا"احساس شده و شاهد آن تصميم گيري‌ها و سرمايه گذاري‌ها در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و استفاده از توانمنديهاي آن در كشور است . فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت آن را دارد كه كاركرد نظام آموزش و فرايند يادگيري و ياددهي را با كاهش محدوديتهاي يادگيري ،تقويت برابري فرصتها ، بالا بردن كارايي و بهره وري در آموزش و همچنين تربيت نيروي انساني متناسب با عصر دانش و اطلاعات بهبود بخشد . در الگوي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و بويژه در روستاها ، مدارس روستايي نقش محوري دارند و كانون توسعه روستاها به شمار مي روند . بايد نقش غير فعال و سنتي مدارس روستايي كشور در فرايند يادگيري و ياددهي را با راهبرد فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي و گسترش فرهنگ توسعه پويايي بخشيد. استفاده از اين فناوريها در فرايند يادگيري و افزايش سواد رايانه اي و اطلاعاتي نوجوانان و جوانان در مدارس روستايي زمينه ساز توسعه درون زا و پايدار روستاهاست. البته بايد اذعان داشت كه براي گسترش صحيح فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در روستاها و كاهش شكاف ديجيتالي بين شهرها و روستاها تا جاي ممكن شكافهاي اجتماعي و اقتصادي را كاهش دهيم و خانواده هاي روستايي بخصوص جوانان روستايي را جهت استفاده از اين فناوريها تشويق كنيم . بنظر مي رسد مدارس روستايي مي توانند نقطه شروع ورود اين فناوريها به روستاهاي كشور باشند. در مدارس روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات فراگيري دانش بخصوص دانش كشاورزي بر مبناي اطلاعات جديد و موجود مي باشد و هدف ،ترويج توسعه متعادل ، كمك به يكپارچه شدن دانش، آموزش مهارتها و ايجاد روحيه كارآفريني ،يادگيريهاي ريشه اي و مداوم و كمك در بدست آوردن صلاحيت براي همراه شدن با عصر اطلاعات و در نهايت ايجاد اشتغال و كاهش فقر روستايي است .

كلمات كليدي :

فناوري اطلاعات و ارتباطات ، آموزش ، مدارس روستايي ، توسعه روستايمنبع:
http://agriextension.blogfa.com

   


نظرات()   

akeکشاورزدوستان عزیز ابتدا لینک خودتون رو در لینک باکس کشاورزی ثبت کنید سپس کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خودتون قرار دهید و سپس در کمتر48ساعت لینک شما ثبت میشود