تبلیغاتمقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیakeکشاورز - بررسي اثرات گوگرد و كمپوست بر افزايش قابليت جذب عناصر غذايي خاك و عملكرد گندم
پنجشنبه 30 مهر 1388  12:15 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

چكيده:

به منظور بررسي اثرات گوگرد و كمپوست بر افزايش قابليت جذب عناصر غذايي خاك، افزايش جذب عناصر توسط گندم و همچنين افزايش عملكرد گندم در خاك‌هاي شديداً آهكي منطقه گچساران، آزمايشي در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تيمار شاهد، گوگرد پودري 300 كيلوگرم در هكتار و گوگرد پودري 300 كيلوگرم در هكتار باضافه 20 تن در هكتار كمپوست، در چهار تكرار به مرحله اجرا درآمد. نتايج بدست آمده نشان داد كه مصرف گوگرد عملكرد دانه گندم را به ميزان 190 كيلوگرم در هكتار (6/3%) و مصرف توام گوگرد و كمپوست عملكرد دانه را به ميزان 330 كيلوگرم در هكتار (4/8%) نسبت به شاهد افزايش دادند كه هيچ يك از نظر آماري معني‌دار نبودند. مصرف گوگرد سبب افزايش غلظت عناصر غذايي در دانه گندم به ميزان 5/5% براي فسفر، 11% براي پتاسيم، 39% براي آهن، 5% براي روي و 29% براي مس گرديد. ولي در افزايش غلظت منگنز تاثيري نداشت. اين در حالي بود كه مصرف توام گوگرد و كمپوست غلظت عناصر ياده شده را به نحو چشمگيري افزايش داد. به گونه‌اي كه براي فسفر 78%، پتاسيم 73%، آهن 68%، منگنز 42%، روي 64% و براي مس 54% نسبت به شاهد افزايش جذب ديده شد. نتايج بدست آمده همچنين حكايت از آن داشت كه در اثر مصرف گوگرد، ميزان منگنز قابل جذب خاك بعد از برداشت گندم نسبت به شاهد به ميزان 121% و پتاسيم به ميزان 7% افزايش يافتند. در حالي كه در مورد ساير عناصر افزايشي ديده نشده ولي در تيمار كمپوست باضافه گوگرد، ميزان فسفر قابل جذب خاك 87%، پتاسيم 5/34%، آهن 130%، روي 490% و مس بيش از 100% در خاك بعد از برداشت گندم، نسبت به شاهد افزايش يافته بودند. در اين ميان ميزان منگنز قابل جذب خاك نسبت به تيمار قبل كمتر شد و از 121% افزايش به 63% افزايش، تنزل يافت.

واژه‌هاي كليدي: گوگرد، كمپوست، خاك آهني، قابليت عناصر غذايي خاك، گندم.

برای مشاهده کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 منبع:
http://watershedkaraj.blogfa.com

   


نظرات()   

akeکشاورزدوستان عزیز ابتدا لینک خودتون رو در لینک باکس کشاورزی ثبت کنید سپس کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خودتون قرار دهید و سپس در کمتر48ساعت لینک شما ثبت میشود