تبلیغاتمقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیakeکشاورز - لیست گیاهان
جمعه 1 آبان 1388  07:46 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

 

(( گیاه مورد نظرتان را در قسمت نظردهی نوشته تا در صفحه وارد شود و یا در صورت داشتن ایمیل آنرا بهمراه گیاه مورد نظر در قسمت نظردهی نوشته تا برایتان ارسال شود ))

E.mail: imirakali2005@yahoo.com

** لیست مطالب موجود **

آفات  گیاهان زراعی  :

 (  راست بالان زيان آور گندم + سن هاي زيان آور گندم + جوربالان زيان آور گندم + بال ريشك داران زيان آور گندم + سخت بالپوشان زيان آور گندم + بال پولك داران زيان آور گندم + دو بالان زيان آور گندم + بال غشائيان زيان آور گندم + كنه هاي زيان آور گندم )

گیاهان زراعی : 

 ( لوبیا چشم بلبلی  Vigna sinensis) - ( ذرت  Zea mays) - (چغندرقند  Sugar beet )              ( آفتابگردان  Helianthus annus ) - (پنبه  Gossypium spp  ) -  ( سویا  Glycine max )                    ( کلزا Brasica napus ) -  ( کنجد  Sesamus indicum) - ( گلرنگ  Carthamus thnectorius  )( کدو  Lagenaria vulgaris ) -  ( توتون  Nicotiana tabacum ) - ( شبدر  Trifolium)                  ( یونجه  Medicagi sativa ) - ( اسپرس  Onebrychis vicifolia) 

 گیاهان دارویی:    

                ( بادرنجبویه  Melissa officinalis) - ( بومادران  Achilea milefolium)                  ( زعفران  Crocus Sativus ) - ( مارچوبه  Asparagus officinalis )

 علفهای هرز : 

( اسفناج وحشی  Atriplex Patulum )-( اویارسلام  Cyperus Spp )-( بومادران  Achillea Spp  )                ( آقطی یا پلم  sambucus ebulus )- ( آلاله صحرایی  Ranunculus arvensis )- ( بابا آدم  Arctium lappa)   ( آفتاب پرست  Heliotropium europaeum)- ( پنجه مرغی  Cynodon dactylon)                                     ( پیچک صحرایی  convolvulus arvensis)-( پنیرک  Malva neglecta )-( تاتوره  Datura stramonium )    ( تاج ریزی سیاه  Solanum nigrum) -( تاج خروس  Amaranthus retroflexus )                                    ( ترشک معمولی  romex acetosella )-( تیر کمان آبی  sagittaria sagittifolia )-( تلخه  acroptilon repens)  ( توق xanthium  spp )-( خارسگ  tribulus terrestis )-( خاک شیر  Sisymbrium alttissimum )( خلر  Lathyrus sativus)-( سس  Cuscuta spp )-( خس  Sonchus asper hill)-( جگن  carex  spp )    ( جو موشک  Hordeum murinum )-( خردل وحشی  Sinapis arvensis)-( چوچاخ  Eryngium Spp) ( چچم  lolium perenne)-( چپر  poa annua )-( سلمه تره  chenopodium album  )                   ( سازو  Juncos acutus )-( سور وف  Echinochloa crusgalli  )-( دانه تسبیح  Aeigilops spp)              ( سیزاب ایرانی  Veronica persica poir ) ( سلمه تره  Chenopodium album )                                          ( عدس واشه  polygonum convolvulus )-( علف بید  Epilobium hirsutum )                                             ( علف انگشتی  Digitaria sanguinalis )-( علف پشمکی  Bromus catharticus )                                           ( شاه تره  Fumaria officinalis )-( کنگر شیردار  Silybum marianum)-( گندمک  Stellaria media)       ( دانه ترنگ  paspalum notatum )-( گزنه   urtica urens )-( گاو چاق کن یا شیر تیغی  lactuca spp )          ( گل جالیز  orobanche ramose )-( گوش بره  chrozophora tinctoria )                                                      (هفت بند  polygonum ariculare )-( گل راعی یا علف چای hypericum triquetrifolium)                   ( قیاق  Sorghum halepense ) - ( کیسه کشیش  capsella bursapastoris )                                                ( هفت بند ایرانی  polygonum persicaria )-( زلف پیر  Senecio vulgaris )                                               ( موره یا گندواش  Artemisia annua )-( ماشک گل خوشه ای  vica villosa roth )                                        ( یولاف وحشی  Avena fatua )-(دم اسبی  Eguisetum arvense )-( شیر سگ  Euphorbia spp )               ( علف باغ  Dactylis glomerata )- ( شلمبیک  rapistrum rugosum  )                                                        ( شیر پنیر یا بی تی راخ  gallium tricornutum )                               

** موفق باشید **

 منبع:
http://shabnamak.blogfa.com

   


نظرات()   

akeکشاورزدوستان عزیز ابتدا لینک خودتون رو در لینک باکس کشاورزی ثبت کنید سپس کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خودتون قرار دهید و سپس در کمتر48ساعت لینک شما ثبت میشود